Σύμφωνα με μια ακριβή στρατηγική επιλογή, η εταιρεία έχει επιδιώξει τα τελευταία χρόνια μια συνεχή καινοτομία προϊόντων που έχει δώσει ζωή σε ένα ευρύ και αρθρωτό φάσμα εκπαιδευτικών παιχνιδιών, όλα σχεδιασμένα και αναπτυγμένα εσωτερικά στην έδρα του Recanati από μια ομάδα που χρόνια έχει εξελιχθεί σε περισσότερους από 50 νέους ερευνητές. Το κύριο εργοστάσιο Clementoni βρίσκεται στο Recanati, όπου περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής και όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται με χαρτί και χαρτόνι, όπως Sapientino και παζλ, αλλά ακόμη και οι κλασικοί κύβοι για τα παιδιά.

Φίλτρα