Το Lego brand είναι ο κύριος της εφεύρεσης. Το πρώτο τούβλο που έκανε πριν από 60 χρόνια ήταν τόσο πολιτισμικά συναφές με το σήμερα όσο πάντα (και ταιριάζει ακόμα!). Και αυτό γιατί είναι μόνο το μισό παιχνίδι. Το άλλο μισό είναι το παιδί. Το παιχνίδι LEGO προσφέρει την δυνατότητα συνεχούς ανακάλυψης και δημιουργίας κάτι καινούργιου κάθε φορά.

Φίλτρα